Mensen geven richting
vuurtoren


Gyldeptis is een leer- en ontwikkelbureau dat zich richt op Human Resources Development door werken en leren te verbinden. Primair doel is het begeleiden van organisaties én hun medewerkers bij hun permanente behoefte te ontwikkelen. Ontwikkeling van medewerkers heeft primair het verbeteren van het bedrijfsresultaat tot gevolg, maar ook het verhogen van het welbevinden van teams en individuen. De focus op resultaat gaat in de visie van Gyldeptis nadrukkelijk hand in hand met een focus op bezieling van de individuele medewerker. Aansluiting tussen de persoonlijke missie van de medewerker en de missie van de organisatie, creëert een win-win situatie.

"Bezieling is de basis voor het individu om te komen van droom naar daad."

Intern ondernemen
Wij werken vanuit de filosofie van intern ondernemerschap. Het belangrijkste kenmerk hiervan is dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen om persoonlijke én organisatiedoelen te bereiken. Dit kan alleen als de organisatie die ruimte aan medewerkers biedt. Het management schept wel de kaders waarbinnen de medewerkers zelf kunnen bepalen hoe zij optimaal kunnen bijdragen. Dit is wat we bedoelen met:

"Richting geven aan mensen zodat mensen richting kunnen bepalen."

Intern ondernemerschap levert zowel een beter bedrijfsresultaat als winst voor de individuele medewerker op. Wanneer je je ontwikkeling zelf stuurt, ben je bezig met datgene wat je belangrijk vindt. Deze positieve energie leidt tot beter presteren.