Overzicht diensten (cyclisch)

Nagenoeg alle ontwikkelingstrajecten verlopen volgens een vast patroon, een patroon dat herkenbaar is voor iedereen die toewerkt naar een meetbaar resultaat. Dit patroon heeft Gyldeptis gekozen tot uitgangspunt van haar werkwijze bij het adviseren en begeleiden van haar opdrachtgevers. Wij stellen dat alleen het doorlopen van onderstaand traject garantie biedt op een daadwerkelijke verbetering van resultaat. De begeleiding bij het doorlopen van de opeenvolgende fasen kan, afhankelijk van de aard van het gewenste veranderingstraject, geschieden van globaal tot gedetailleerd.

Analyse
stuur

• Individuele kwaliteiten analyse
• Teamanalyse
• Analyse vergadercultuur

Plan
• Ontwikkelen leertraject op maat
• Opleidings(beleids)plan
• Implementatieplan

Interventie
• Begeleide intervisie [download pdf]
• Coaching (team) [download pdf]
• Leiding geven aan jezelf [download pdf]
• Workshops (themagericht; bv arbeidsvreugde)
• Bewustwordingsdag [download pdf]
• Reflectiedag [download pdf]
• Aantrekkelijk en resultaatgericht vergaderen
• MT-begeleiding (proces)
• Implementatietraject [download pdf]
• Developmenttraject [download pdf]
• Leergangen (Management Development, Coaching en Persoonlijke effectiviteit)
• Borgen, delen en ontwikkelen van kennis in organisaties (kennisproductiviteit)

Resultaat
• Vitale organisatie door vitale medewerkers
• Verbinden Leren en Werken
• Borgen geleerde in organisatie
• Werken vanuit inspiratie en passie