Wie zijn wij?

marjoke-wzw
Marjoke de LangenOpleidingsadviseur, coach, leerprocesbegeleider en trainer; 25 jaar ervaring in leren en ontwikkelen van mensen in organisaties. Coach voor zowel individu, team als organisatie.

“Werken vanuit bezieling en met resultaat. De combinatie van passie en prestatie zorgt voor ontwikkeling van het individu en daarmee voor ontwikkeling van de organisatie als geheel. Als coach/opleidingsadviseur staat het combineren van de eigen missie en de bijdrage aan de missie van de organisatie centraal in het ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van veranderingen en leerprocessen in organisaties.
Ontwikkelen en leren binnen organisaties heeft alles te maken met het onderzoeken van het eigen handelen, gericht op het vergroten van bewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid. Onze ervaring is dat ontwikkeling in organisaties te realiseren is, als mensen zichzelf willen kennen, zaken bespreekbaar durven maken en keuzes willen maken in veranderende patronen. Deze keuzes bepalen de eigen verantwoordelijkheid en daarmee de creativiteit, de inventiviteit en het leervermogen van individuen en organisaties. Op deze wijze ontwikkelen mensen vitaliteit. Gezamenlijk creëren vitale mensen vitale organisaties!”

CV Marjoke de Langen


johan-wzw
Johan ReijengaTrainer/coach; 25 jaar ervaring in de gebieden marketing, strategie en (persoonlijk) leiderschap in het hoger onderwijs en de particuliere sector.

Daarnaast  ruim 12 jaar ervaring in diverse managementposities in het hoger onderwijs als manager en directeur. De laatste 10 jaar ben ik steeds meer werkzaam als trainer en coach op het gebied van (persoonlijk) leiderschap in het hoger onderwijs en de particuliere sector. Mijn persoonlijke missie is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen. Ik doe dat vanuit de basis van het gedachtegoed van Stephen R. Covey.
Verandering en ontwikkeling kunnen plaatsvinden als die van binnenuit, vanuit persoonlijke waarden worden gedreven. Voor mij is humor een belangrijke factor in alles wat ik doe. Het helpt de positieve kant van dingen te blijven zien en daarnaast helpt het ook te relativeren. In mijn training of coachgesprekken zal humor een factor van betekenis zijn. Mijn persoonlijke motto is dan ook: leren, lachen, groeien! En dat zal ik ook graag met u ervaren.


Samenwerkingsrelaties

Samenwerking tussen twee mensen levert veel meer op dan twee separate inspanningen. Het geheel is meer dan de som der delen, ofwel 1 + 1 = 3. Deze visie is van toepassing op mijn coaching-, intervisie- en action learning-activiteiten. Maar ook in mijn samenwerkingsrelaties geldt dit principe van synergie! Vanuit mijn streven naar synergie werk ik samen met onderstaande relaties.

Aramesh, Farida Farhadpour • Bud Bickes • Monique Cooijman Ontwikkelcoach • DOCK4 •
Josee Goes • Inspirezzo • Kouwenhoven Consultancy • Kees Jan de Langen, Flowsence •
De Vries en Rijke