Uitgaven en publicaties
boekjes


Tijdens trainingen en ontwikkeltrajecten worden wij regelmatig geconfronteerd met vragen van klanten en hun behoefte om meer te weten te komen over bepaalde onderwerpen, zonder direct hele boekwerken door te spitten of trainingstrajecten te volgen. Naar aanleiding van deze signalen hebben wij inmiddels een vijftal boekjes uitgegeven. De onderwerpen zijn:

• Coaching
Dit boekje wil een aantal overwegingen en praktische tips aanreiken voor de ontwikkeling van coaching als managementstijl en voor het creëren van een context waarbinnen coaching kan gedijen. Het boekje is geschreven voor managers en voor alle geïnteresseerden in coaching. We benadrukken dat coaching een effectieve stijl van leidinggeven is in een groot aantal situaties. Soms kan het echter beter zijn een andere stijl te hanteren. Ook hier besteden we aandacht aan.

• Intern ondernemen
In dit boek nemen resultaatgerichtheid en competentiegerichtheid een belangrijke plaats in. Resultaatgerichtheid is het stellen van kaders, het benoemen van resultaten en het sturen door middel van een beleidscyclus. Het doel hiervan is iedereen in de organisatie bewust en verantwoordelijk te maken voor zijn aandeel in de resultaten. Onze visie op intern ondernemen is dat het pas werkelijk gestalte kan krijgen wanneer de competenties van de medewerkers en managers als uitgangspunt genomen worden.

• Zelfontplooiing
Onze veronderstelling is dat ieder mens elke dag al bezig is zichzelf te ontplooien. De één doet dat heel bewust, de ander onbewust en allemaal op andere gebieden, maar allemaal ontwikkelen we onszelf voortdurend. Dat zit nu eenmaal in onze aard. Al met een klein beetje meer inzet kunt u zichzelf nog effectiever kunnen maken dan u al
bent - op welk gebied dan ook - en zo uw 'levensgeluk' kunnen vergroten.

• Miscommunicatie
Miscommunicatie ontstaat veelal door de verschillende manieren waarop we als persoon in elkaar zitten en de ervaringen die we hebben gehad. In dit boekje beschrijven we de invloed hiervan op communicatie. Inzicht in deze factoren verklaart waarom u in uw dagelijkse ontmoetingen - zelfs als u zich traint in de communicatieve basisvaardigheden - toch regelmatig communicatieproblemen tegenkomt.

• Teamontwikkeling
Met dit boekje bieden we de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de manier waarop een team functioneert. We laten zien welke talenten nodig zijn om een team optimaal te laten functioneren en waar de moeilijkheden liggen om adequaat met talenten om te gaan.